www.sxkb.net > 嗟的拼音怎么读

嗟的拼音怎么读

“嗟”字的读音是【jiē】,在古诗中的读音也为【jiē】.释义1、形声.从口,差声.本知义:叹词.表示忧感 嗟叹使心伤.《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》嗟乎,师道之不传也久矣.唐 韩愈《师说》嗟乎!…非此之由乎.清

一、嗟字的拼音是jiē,只有一个读音.二、嗟字的基本释义:1、叹息;感叹:嗟叹.2、文言叹词:嗟乎.三、嗟字的笔顺是竖, 横折, 横, 点, 撇, 横, 横, 横, 撇, 横, 竖, 横.扩展资料相关组词有嗟叹、咄嗟、嗟乎、嗟咏、钦嗟、

嗟 【拼音】jiē 基本字义1. 又 yuē 2. 文言叹词:~乎.~叹.~来之食.

jiē 嗟 (形声.从口,差声.本义:叹词.表示忧感) 感叹声 嗟叹使心伤.——《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》嗟乎,师道之不传也久矣.——唐韩愈《师说》嗟乎!…非此之由乎.——清刘开《问说》嗟夫,谁知吾卒先汝.——清林觉民《与妻书》又如:嗟乎(嗟呼.表示感叹);嗟讶(感叹,惊叹);嗟异(感叹称异);嗟悼(哀叹,悲悼) 表示呼唤 嗟,我士,听无哗.——《书秦誓》又如:嗟来(来,语助);嗟来之食;嗟嗟(表示招呼) 嗟 叹息 忽魂悸以魄动,惊起而长嗟.——李白《梦游天姥吟留别》又 嗟jiē ⒈文言感叹词:~夫!~乎!~,来食!⒉叹息,赞叹:怨~!长~!美言~叹!嗟jiè 1.见"咄嗟".

嗟这个字不是一个多音字,只有一个读音:[jiē].在古诗中也读[jiē].嗟是一个汉字,最初一般为叹词,意思是表示忧感.后一般用来泛指带有侮辱性的施舍.嗟字出自《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》、《书秦誓》、《宋史王质传》等.扩

嗟 jiē嗟是一个汉字,最初一般为叹词,意思是表示忧感.后一般用来泛指带有侮辱性的施舍.出自《玉台新咏古诗为焦仲卿妻作》、《书秦誓》、《宋史王质传》等.

拼 音 jiē 部 首 口 笔 画 12 五 行 火 五 笔 kuda 基本释义 详细释义 1.又yuēㄐㄩㄝˉ2.文言叹词:~乎.~叹.~来之食.相关组词 嗟叹 咄嗟 嗟咏 嗟乎 嗟嘻 嗟呀 惊嗟 嗟痛 咨嗟 钦嗟嗟夫 嗟屈 嘻嗟 拊嗟 百科释义 嗟,最初一般为叹词,表示忧感.后一般用来泛指带有侮辱性的施舍

嗟[jiē] 部首:口部笔画:12笔1.又yuēㄐㄩㄝˉ2.文言叹词:~乎.~叹.~来之食.

jiē

应该读成咨(zī)嗟(jia).古音中常见把韵母ie读成ia,比如远上寒山石径斜,这个“斜”就必须读成“侠”的音,否则跟后面的“家”不押韵.

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com