www.sxkb.net > 题的多音字组词

题的多音字组词

读不是多音字.

juàn:画卷,试卷,长卷 juǎn:卷尺,卷入,龙卷风 quán:卷然,卷屈,卷舒 卷土重来 juǎn tǔ chóng lái 席卷 xí juǎn 龙卷风 lóng juǎn fēng 风卷残云 fēng juǎn cán yún 手不释卷 shǒu bù shì juàn 开卷有益 kāi juàn yǒu yì 卷帙 juàn zhì 卷帙浩繁 juàn zhì hào fán

搜了一下,你看看吧,可能有重复的,将就一下吧. 难nán 困难 nàn灾难 中zhōng中间 zhòng 击中 觉jué 觉醒 jiào 睡觉 都dōu 全都 dū 都市 相xiāng 相信 xiàng 相声 盛shèng 盛大 chéng 盛饭 发fā 发生 fà 头发 重chóng重新 zhòng 重大 当dāng 当心 dà

卷的多音字组词:[juàn] 卷帙、卷轴、卷子、卷宗、案卷、宝卷、画卷、交卷、考卷、试卷、手卷、[juǎn] 卷尺、卷动、卷起、卷入、卷逃、卷须、卷烟、卷云、胶卷、漫卷、席卷、

折腾zhe,一声 贰蹿喝讷估寸台丹郡折叠zhe,二声 折本she,二声. 大厦sha,四声 厦门xia,四声 号码hao,四声 号叫hao,二声

bēng[紧绷] 绷 bèng[绷亮] bó[单薄] 薄 báo[薄冰] zǎi[一年半载] 载 zài[载歌载舞]

恶 wù可恶 è凶恶 系 xì关系 jì系紧 和 hé(和平) hè(一唱一和) 作 zuō作坊zuò作品 漂 piāo 漂流 piǎo漂白 piào漂亮 累léi果实累累 lěi累计 lèi劳累 摩mó摩擦 mā摩挲 便biàn便道 pián便宜 应yīng应该 yìng适应 好hǎo友好 hào爱好 更gēng更新 gèng更好 把bǎ把握 bà刀把儿 解jiě理解 jiè押解 看kàn看书 kān看门 磨mó磨练 mò石磨 会huì开会 kuài会计 假jiǎ假山 jià假日 的dí的确 dì目的 薄báo薄片 bó刻薄、 够了不啊?、呵呵

藉jí--藉藉 ,狼~藉jiè--藉茅,慰藉塞sāi--堵~,活~.塞车塞sài--要塞,边塞,塞外,塞 sè--塞音,塞责累léi--累坠,累累,累臣 累lěi--累积,累计,累及,累次累lèi--劳累,受累,累心,蒙mēng--~骗.~哄.~事,瞎~蒙méng--启~,承~,~难,~~细

【汉字】:答 【dá组词】:1. 答案 dá àn2. 答拜 dá bài3. 答辩 dá biàn4. 答词 dá cí5. 答非所问 dá fēi suǒ wèn6. 答复 dá fù7. 答话 dá huà8. 答访 dá fǎng9. 答卷 dá juàn10. 答卷 dá juàn11. 答礼 dá lǐ12. 答数 dá shù13. 答问 dá wèn14. 答谢 dá xiè15. 答

种的多音字组词有哪些 zhǒng 多种多样 播种 各种 种子 火种 种畜 zhòng 种地 种田 种牛 耕种 种菜 种花

网站地图

All rights reserved Powered by www.sxkb.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sxkb.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com